نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبزی پروری فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 44-56]
 • آستانه فروریزش تعیین میزان خرابی آستانه فروریزش (CP) توربین بادی دریایی با سکوی شابلونی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 35-43]
 • آلیاژ آلومینیم تحلیل تجربی خواص مکانیکی آلومینیم ۵۰۸۳ جوشکاری شده به روش MIG پس از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-12]
 • آنتن افزایش بهره و کاهش تزویج بین آنتن های چند ورودی و چند خروجی با بکارگیری از فرامواد با ضریب شکست نزدیک به صفر [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 13-16]

ا

 • اتصال ترکیبی تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 18-25]
 • استان بوشهر بررسی مشخصات فنی تورهای گوشگیر و ترال در استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 50-61]
 • استراتژی سرمایه گذاری استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری در بنادر کانتینری با رویکرد تئوری بازی‌ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 37-46]
 • افزایش گین افزایش بهره و کاهش تزویج بین آنتن های چند ورودی و چند خروجی با بکارگیری از فرامواد با ضریب شکست نزدیک به صفر [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 13-16]
 • اقتصاد دریامحور بررسی عوامل کلیدی موفقیت حمل و نقل دریایی (مورد مطالعه : بنادر و کشتیرانی بندرعباس ) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 47-56]
 • الگوریتم ژنتیک تحلیل تجربی خواص مکانیکی آلومینیم ۵۰۸۳ جوشکاری شده به روش MIG پس از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-12]
 • امواج صوتی بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-10]
 • انرژی خورشیدی تأمین انرژی روشنایی کشتی با استفاده از سلول خورشیدی همراه با ردیاب هوشمند مبتنی بر کنترل فازی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 10-17]

ب

 • بارگذاری توام باد و موج تعیین میزان خرابی آستانه فروریزش (CP) توربین بادی دریایی با سکوی شابلونی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 35-43]
 • بازیابی انرژی اتلافی طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 17-31]
 • بندر بوشهر امکان سنجی ایجاد بندر خشک در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک‌سوات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 32-41]
 • بندر خشک امکان سنجی ایجاد بندر خشک در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک‌سوات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 32-41]
 • بندر کانتینری استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری در بنادر کانتینری با رویکرد تئوری بازی‌ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 37-46]
 • بیوفلاک فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 44-56]

پ

 • پروتکل مسیریابی بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-10]
 • پیچ و مهره تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 18-25]

ت

 • تجهیزات ناوبری بررسی مشخصات فنی تورهای گوشگیر و ترال در استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 50-61]
 • ترال بررسی مشخصات فنی تورهای گوشگیر و ترال در استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 50-61]
 • تراکم جمعیت بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 57-66]
 • تراکم ساحلی بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 57-66]
 • ترک بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 13-23]
 • ترکیبات زیست فعال ثانویه ترکیبات زیست فعال ثانویه میکروارگانیسم های دریایی و کاربرد آنها [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 56-70]
 • تور گوشگیر بررسی مشخصات فنی تورهای گوشگیر و ترال در استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 50-61]
 • توربین بادی دریایی تعیین میزان خرابی آستانه فروریزش (CP) توربین بادی دریایی با سکوی شابلونی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 35-43]
 • توسعه بررسی عوامل کلیدی موفقیت حمل و نقل دریایی (مورد مطالعه : بنادر و کشتیرانی بندرعباس ) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 47-56]
 • توسعه سواحل بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 57-66]

ج

 • جنگ الکترونیک چالش های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 11-27]
 • جنگ دریایی بررسی روش‌ها و فن‌آوری‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 39-55]

چ

 • چسب تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 18-25]

ح

 • حقوق بین الملل بشردوستانه بررسی روش‌ها و فن‌آوری‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 39-55]

خ

 • خواص مکانیکی تحلیل تجربی خواص مکانیکی آلومینیم ۵۰۸۳ جوشکاری شده به روش MIG پس از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-12]
 • خوشه‌بندی بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-10]

د

 • داده کاوی پیش بینی میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگانرود با استفاده از داده کاوی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 42-49]
 • درهم تنیدگی چالش های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 11-27]

ر

 • رادارهای کوانتومی چالش های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 11-27]
 • ردیاب دو محوره تأمین انرژی روشنایی کشتی با استفاده از سلول خورشیدی همراه با ردیاب هوشمند مبتنی بر کنترل فازی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 10-17]
 • رمز کلیدعمومی مروری بر طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن و کاربرد آن‌ها [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 24-34]
 • روش بررسی روش‌ها و فن‌آوری‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 39-55]
 • ریزساختار تحلیل تجربی خواص مکانیکی آلومینیم ۵۰۸۳ جوشکاری شده به روش MIG پس از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-12]

ژ

 • ژیروسکوپ طراحی و شبیه سازی ناوبری زیر دریایی بر مبنای استفاده از قیود حرکتی و اطلاعات فرمانشی میزان خطای موقعیت‌یابی توسط INS [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 28-36]

س

 • سازه دریایی بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 13-23]
 • سرعت چرخشی طراحی و شبیه سازی ناوبری زیر دریایی بر مبنای استفاده از قیود حرکتی و اطلاعات فرمانشی میزان خطای موقعیت‌یابی توسط INS [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 28-36]
 • سناریونویسی چالش های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 11-27]
 • سواحل ایران بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 57-66]
 • سکوی شابلونی تعیین میزان خرابی آستانه فروریزش (CP) توربین بادی دریایی با سکوی شابلونی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 35-43]
 • سیستم تبرید جذبی طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 17-31]
 • سیستم فازی تاکاگی-سوگنو-کانگ طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 1-9]
 • سیستم‌های تولید همزمان سرمایش گرمایش و قدرت طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 17-31]

ش

 • شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-10]
 • شتاب طراحی و شبیه سازی ناوبری زیر دریایی بر مبنای استفاده از قیود حرکتی و اطلاعات فرمانشی میزان خطای موقعیت‌یابی توسط INS [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 28-36]
 • شکست خستگی بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 13-23]
 • شکست ناپایدار بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 13-23]

ص

 • صنایع داروسازی ترکیبات زیست فعال ثانویه میکروارگانیسم های دریایی و کاربرد آنها [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 56-70]
 • صنعت دریایی بررسی عوامل کلیدی موفقیت حمل و نقل دریایی (مورد مطالعه : بنادر و کشتیرانی بندرعباس ) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 47-56]
 • صنعت میگو فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 44-56]

ط

 • طرح های امضای دیجیتال مروری بر طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن و کاربرد آن‌ها [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 24-34]

ع

 • عدم‌قطعیت طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 1-9]

غ

 • غلظت کشنده تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) نانو ذرات نقره در ماهی گوپی Poecilia reticulate [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 57-61]

ف

 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تحلیل تجربی خواص مکانیکی آلومینیم ۵۰۸۳ جوشکاری شده به روش MIG پس از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-12]
 • فرآیند تخمین طراحی و شبیه سازی ناوبری زیر دریایی بر مبنای استفاده از قیود حرکتی و اطلاعات فرمانشی میزان خطای موقعیت‌یابی توسط INS [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 28-36]
 • فضای سایبر مروری بر طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن و کاربرد آن‌ها [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 24-34]
 • فلزات سنگین پیش بینی میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگانرود با استفاده از داده کاوی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 42-49]
 • فن آوری بررسی روش‌ها و فن‌آوری‌های جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 39-55]
 • فناوری کوانتومی چالش های جنگ الکترونیک با ظهور فناوری های کوانتومی با تاکید بر رادارهای کوانتومی و امنیت داده ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 11-27]
 • فناوری‌های نوین فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 44-56]
 • فیلتر کالمن پیاده سازی و بهینه سازی سخت افزاری بلوک ره‌گیر در گیرنده های GPS باند پایه مبتنی بر FPGA و آزمون تحمل خرابی آن [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 1-12]
 • فین طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 1-9]

ک

 • کامپوزیت لایه ای تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 18-25]
 • کاهش تزدویج افزایش بهره و کاهش تزویج بین آنتن های چند ورودی و چند خروجی با بکارگیری از فرامواد با ضریب شکست نزدیک به صفر [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 13-16]
 • کنترل فازی تأمین انرژی روشنایی کشتی با استفاده از سلول خورشیدی همراه با ردیاب هوشمند مبتنی بر کنترل فازی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 10-17]
 • کنترل مدلغزشی فازی طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 1-9]

گ

 • گره ویژه بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-10]
 • گرگانرود پیش بینی میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگانرود با استفاده از داده کاوی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 42-49]
 • گوپی تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) نانو ذرات نقره در ماهی گوپی Poecilia reticulate [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 57-61]

م

 • ماتریس سوات امکان سنجی ایجاد بندر خشک در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک‌سوات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 32-41]
 • متامتریال افزایش بهره و کاهش تزویج بین آنتن های چند ورودی و چند خروجی با بکارگیری از فرامواد با ضریب شکست نزدیک به صفر [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 13-16]
 • مدار رانکین طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 17-31]
 • مقایسه طرح ها مروری بر طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن و کاربرد آن‌ها [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 24-34]
 • موتور پله‌ای تأمین انرژی روشنایی کشتی با استفاده از سلول خورشیدی همراه با ردیاب هوشمند مبتنی بر کنترل فازی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 10-17]
 • موتورهای احتراق داخلی (IC) طراحی یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و قدرت برای استفاده در کشتی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 17-31]
 • موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 1-9]
 • میکروارگانیسمهای دریایی ترکیبات زیست فعال ثانویه میکروارگانیسم های دریایی و کاربرد آنها [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 56-70]

ن

 • نانوذرات نقره تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) نانو ذرات نقره در ماهی گوپی Poecilia reticulate [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 57-61]
 • ناپایداری بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 13-23]
 • نظریه بازی‌ها استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری در بنادر کانتینری با رویکرد تئوری بازی‌ها [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 37-46]
 • نیروی پیش کشش تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی [دوره 24، شماره 93، 1399، صفحه 18-25]