تماس با ما

آدرس : مازندران - شهرستان نوشهر- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)- معاونت پژوهش و فناوری - دفتر فصلنامه

نویسندگان محترم میتوانند از طریق پست الکترونیکی و شماره تماس زیر با دفتر فصلنامه درارتباط باشند

تلفن :  01152353057            آدرس الکترونیکی : MST.journals@gmail.com


CAPTCHA Image