اهداف و چشم انداز

این نشریه از سال 1371 فعالیت خود را در قالب یک نشریه علمی با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1387 با کسب مجوز از وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را گسترش داده که زمینه های علوم دریایی و مهندسی دریا را شامل میگردد.

امید است که بتوانیم شرایطی مناسب جهت اندیشمندان و محققین کشور فراهم آورده و گامی موثر در اعتلای کشور عزیزمان برداریم به همین منظور برخی از اهداف و چشم انداز این نشریه را به شرح ذیل اعلام میکنیم

-ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء بعد پژوهشی محققین کشور

-ایجاد تعامل با مراکز علمی کشور به ویژه دانشگاه علم وصنعت ایران

-معرفی اندیشمندان و محققین در حوزه دریا

- کاربردی نمودن پژوهش های بعمل آمده در حوزه دریا

- تلاش به منظور ارتقاء رتبه نشریه دریا فنون

-  برقراری ارتباط با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

- تامین نیاز تحقیقاتی  کشور