دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، پاییز 1398، صفحه 1-60 

مروری

6. مروری بر کاربرد و اهمیت جلبک‌ها در علوم شیلاتی و صنایع غذایی

صفحه 50-61

محمد حسین خانجانی؛ مسلم شریفی نیا؛ سعید حاجی رضائی