1. سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت‌شونده نسل جدید دنیا در افق 1410

علیرضا صادقی؛ فلاح محمدزاده؛ محمد خویشه

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 1-12

چکیده
  امروزه سلاح‌های هدایت‌شونده نسل جدید و سامانه‌های کنترل آن‌ها نقش بسیار مهمی در میدان نبرد بازی می‌کنند. برتری اطلاعاتی یکی از پارامترهای بسیار مهم در کنترل و هدایت سلاح‌های نسل جدید است. هسته اصلی دربرتری اطلاعاتی وابسته به توانمندی‌های حسگرها، فرماندهی، کنترل و سیستم سلاح‌ها است. دستیابی به این هدف یعنی تسلط همه‌جانبه در ...  بیشتر

2. ارزیابی معیار‌های مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری

سودا سهیلی فر؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 13-23

چکیده
  در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسب ترین تأمین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد تأمین کننده مناسب نیازمند معیار‌هایی است که مناسب ترین تأمین کننده را انتخاب نماید. بنابراین طراحی و انتخاب شاخص ها به عنوان ورودی مدل تصمیم گیری تأثیر مستقیمی برکارآیی مدل دارد. از طرفی با افزایش ...  بیشتر

3. امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر در تولید انرژی با استفاده از روش های تجدید پذیر

رضا مرادپور؛ محمد رسول جان نثار؛ سهراب مجدفر

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 24-34

چکیده
  با توجه به اهداف زیست محیطی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید انرژی رو به افزایش است. با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه، انتخاب روش مناسب تولید انرژی تجدید پذیر، منجر به افزایش بازدهی و صرفه اقتصادی بیشتر می شود. در این مقاله امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر به‌منظور نیل به روش بهینه تولید انرژی تجدید پذیر انجام شده است. ...  بیشتر

4. ردپای پلوم اروندرود در شمال خلیج فارس در فصل بهار

مریم سیوف جهرمی؛ الهه رضایی پورمشیزی

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 35-41

چکیده
  اروندرود، حاصل از ترکیب سه رود کارون (از کشور ایران)، دجله و فرات (از کشور عراق) می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری راپمی (سازمان منطقه‌ای برای محافظت از محیط زیست دریایی) در ماه March سال 1992، جانمایی مکانی پلوم اروندرود با استفاده از داده‌های دما، شوری و چگالی در ناحیه‌ی شمالی خلیج‌فارس با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

5. مروری بر روشهای تخمین میزان پسروی سواحل صخره ای و عوامل موثر بر آن

شقایق رجا؛ میراحمد لشته نشائی

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 42-52

چکیده
  پسروی سواحل صخره ای معضلی جدی است که کرانه های چنین سواحلی را در سراسر دنیا تهدید می کند و به معنای تغییر موقعیت خط ساحلی می باشد. تاثیرات پسروی بر تخریب محیط طبیعی ساحل یا سازه های موجود، شناخت ساز و کار پسروی و عوامل موثر بر آن را ایجاب می کند. در اکثر موارد پسروی، به صورت گسیختگی زیر صخره در اثر برخورد امواج به پای آن و جدا شدن ذرات ...  بیشتر

6. کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت

خانمناز عبادی گل تپه؛ احمد شادی

دوره 23، شماره 90 ، تابستان 1398، صفحه 53-70

چکیده
  چکیده مهندسی زیستی یک روش درمانی جدید برای بیمارانی با بافت یا اندام آسیب دیده است. در این روش عملکرد بافت یا اندام برگردانده و یا حفظ می‌شود. اولین عامل موثر در ترمیم بافت، ساخت داربست‌های مناسب برای اتصال یاخته‌ای ، تکثیر و تمایز یاخته‌ای است. محیط‌های دریایی منبع عظیمی از ترکیبات و مواد زیست فعال هستند که در پزشکی کاربرد دارد. ...  بیشتر