مهندسی عمران
1. مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج‌شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH

امین محمودی؛ محمد جواد کتابداری

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 1-9

چکیده
  در این مقاله برای شبیه سازی پیشروی موج تنها بر روی دیوار ساحلی قائم و همچنین بررسی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر، از یک مدل عددی لاگرانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر (WCSPH) استفاده شده است. این مدل، دو بعدی بوده و سیال را به صورت کمی تراکم‌پذیر در نظر می‌گیرد و علاوه بر حل معادلات حاکم بر سیال لزج برای ...  بیشتر

مهندسی برق
2. امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST

یاسر نوری کجوریان؛ شهریار تمندانی

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 10-18

چکیده
  این مقاله عملکرد شبیه سازی شده سیستم فتوولتائیک Si-poly متصل به شبکه 20 کیلووات را در غرب مازندران تحلیل می کند. این سیستم شبیه سازی شده شامل 66 ماژول با توان 310 وات می باشد و از دو اینورتر 9.9 کیلو وات برای اتصال به شبکه استفاده شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار PVSyst 6.68 انجام شده و داده های آب و هوایی از پایگاه داده هواشناسی مازندران ...  بیشتر

فیزیک دریا
3. تحلیل، تفسیر و یکپارچه‌سازی داده‌های میدانی موج جهت تعیین الگوی امواج سواحل شمالی دریای عمان

احمد شانه ساززاده؛ حمید رضا عسگری

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 19-30

چکیده
  اندازه‌گیری مشخصات موج از مهم‌ترین و پر‌هزینه‌ترین بخش‌های جمع‌آوری اطلاعات پایه پروژه‌های ساحلی و فراساحل است. با این وجود در کشور ما داده‌های برداشت شده مورد استفاده کامل قرار نمیگیرند و از آنها صرفاً برای واسنجی و صحتسنجی شبیهسازیهای عددی استفاده میشود. این در حالی است که تحلیل و تفسیر دادههای ارزشمند میدانی به طور مستقل ...  بیشتر

فیزیک دریا
4. ارزیابی پایداری ستون آب و جریان در سواحل جنوبی دریای خزر

سیامک جمشیدی

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 31-38

چکیده
  در پژوهش حاضر که براساس نتایج داده برداری و اندازه‌گیری میدانی می باشد به بررسی مشخصات دینامیکی و پایداری ستون آب پرداخته شده است. پارامترهای مذکور با انتشار آلاینده ها، زباله‌های دریایی، سلامت شناگاهها و صنعت گردشگری و همچنین اثرات زیست محیطی توسعه قفسهای پرورش ماهی در قفس مرتبط است. از سوی دیگر می‌تواند زمینه ساز یک اقدام مهم ...  بیشتر

مدیریت
5. نقش سامانه‌های اطلاعات مدیریت درفرآیند تصمیم‌گیری بحران نظامی دردریا

حمید فروزان؛ حسین حسینی

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 39-53

چکیده
  تصمیم‌گیری درشرایط بحرانی از حساسیت و احتمال ریسک بالاتری نـسبت بـه وضعیت عادی برخوردار است به‌گونه‌ای که گاها شرایط خاص بحرانی باعث تصمیم‌گیری‌هایی می‌گردد که ممکن است فواید ویاآسیب هایی درسطح ملی ایجاد نماید. سیستم های اطلاعات مدیریت تأثیر بسیار مهمی در تصمیم‌گیری در شرایط بحران برای فرماندهان را خواهد داشت.با توجه به ماهیت ...  بیشتر

علوم زیستی
6. بررسی تاریخچه ذخایر ماهیان خاویاری قبل و پس از انقلاب اسلامی

یدا.. سپهری؛ سید علی اکبر هدایتی

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 54-63

چکیده
  دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان، به لحاظ جغرافیایی و تاریخی از دیرباز در موقعیت ممتازی قرار داشـته اسـت. ماهیان خاویاری از ارزشمندترین موجودات دریاچه خـزر محـسوب مـی‌شـوند و خاویـار دریای خزر از دیرباز مورد توجه جهانیان بـوده اسـت. در این تحقیق به بررسی سیاست‌های مدیریتی ماهیان خاویاری قبل و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شد. نتایج ...  بیشتر

مدیریت
7. ارائه مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه در انتخاب رسانه‌های ارتباطی تأمین‌کنندگان صنایع دریایی

علیرضا محمدی؛ ابوالفضل دانایی؛ محمدرضا طالعی پور؛ سهراب صادق

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، صفحه 64-76

چکیده
  ایجاد یک استراتژی ارتباطی مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان محسوب می‌شود. برای ارزیابی و انتخاب رسانه‌های ارتباطی و تبلیغاتی مطلوب در سازمان‌ها و شرکت‌ها از شاخص‌های و روش‌های مختلفی استفاده می‌شود اما هیچ‌کدام از این شاخص‌ها موردپذیرش همگان واقع نشده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه ...  بیشتر