دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1397، صفحه 1-96 

پژوهشی

2. محاسبه هدایت نوری در ترکیبات نانو گرافنی با تقریب شکاف باند

صفحه 12-16

شهریار تمندانی؛ ندا محمدی؛ محمد رضا سهیلی فر


4. تحلیل سازه‌ای رینگ کمپرس پیستون در موتورهای دیزل

صفحه 25-30

رسول لقمانپور زرینی؛ رحیم مالمیر؛ اسداله اکرم


پژوهشی

5. مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس

صفحه 31-37

عبدالرضا ثابت عهد؛ امین رئیسی؛ مسعود ترابی آزاد؛ حسام الدین مهرفر


کوتاه

6. ارزیابی بنادر خلیج فارس بر اساس مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی

صفحه 38-47

علیرضا محمدی؛ فرهاد سمایی؛ زهرا آملی دیوا؛ حسین آرایی درون کلایی