دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 1-87 

کوتاه

1. مقاوم‌سازی پنهان‌نگاری در تصاویر سونارهای اسکن جانبی توسط روش رمزنگاری ترکیبی

صفحه 1-11

سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ یوسف حاتم خانی؛ ابراهیم شفیعی؛ محمد خویشه


2. مطالبات ممتاز در حقوق دریایی و روش حل تزاحم آنها

صفحه 12-23

عباس میرشکاری؛ مینا خانجانی؛ نسترن محمدی