دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 97، بهار 1400، صفحه 1-85 
5. مروری تحلیلی بر تاثیر تور ترال قایق بر اکوسیستم گیاهان (جلبک ها و علف ها) دریایی

صفحه 64-71

10.22034/ijmst.2021.244034

مهرزاد کشاورزی فرد؛ نصیر نیامیمندی؛ مسلم شریفی نیا؛ وحید یگانه؛ علی مبرزی