1. تعیین سطح آزاد با فرض فشار غیرهیدرواستاتیک در محیط های دریایی
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 1-16

چکیده
  جزئیات توسعه یک مدل عددی به روش احجام محدود و برای پیش‌بینی تراز سطح آزاد آب در حالت گرادیان‌های شدید در این مقاله ارائه شده است. در این مدل با توجه به این مسئله که برای مدلسازی دوبعدی قائم جریان در دریاها و رودخانه‌ها از فرض فشار غیرهیدرواستاتیک استفاده می‌شود، برای بدست آوردن مقدار فشار غیرهیدرواستاتیک از روش جدیدی به نام روش ...  بیشتر

2. طرح محافظ خطوط لوله دریایی تحت اثر جریان دریایی و موج با استفاده از سیستم لحاف بلوک بتنی
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 17-28

چکیده
  در این مقاله به مطالعه و طرح سیستم لحاف بلوک بتنی  Block mat، جهت حفاظت و پایدارسازی خط لوله های نزدیک ساحل مربوط به سازه هایی چون آبگیرهای دریایی پرداخته شده است.  ژئوسنتتیک ها محصولاتی هستند که از کاربردهای گسترده ای در مهندسی عمران همچون جلوگیری از فرسایش بستر و  پایداری خطوط لوله برخوردار هستند. در اکثر کاربردهای دریایی ژئوسنتتیک ...  بیشتر

3. بررسی امواج سطحی ناشی از حرکت چشمه مغروق در آب کم عمق و محصور
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 29-47

چکیده
  در سالهای اخیر توجه مهندسان کشتی سازی، کارشناسان محیط زیست دریایی و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی به مسائل و مشکلات مرتبط با امواج سطحی ناشی از حرکت شناورهای مختلف در آبهای ساحلی معطوف گردیده است. این امواج سطحی می توانند ایمنی عملیات و روند خدماتی سایر شناورهایی را که در آب های ساحلی فعالیت می کنند را تحت تأثیر قرار داده و اثرات ...  بیشتر

4. تحلیلی برضرایب هیدرودینامیکی بدنه اژدرها و سناریوهای اندازه گیری تجربی آنها
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 48-59

چکیده
  بدون شناخت دقیق ضرایب هیدرودینامیکی یک بدنه متحرک زیرآبی,  انجام تحلیل های هیدرودینامیکی و مطالعه دینامیک حرکت چند درجه آزادی این نوع بدنه ها میسر نمی باشد. اثرات حرکتی بدنه بر محیط و اثرات متقابل جریان سیال بر بدنه, تابعی از پروفیل هندسی بدنه, سرعت حرکت بدنه, نوع مانور آن و همچنین جنس سیال و نوع رژیم سیال بر روی بدنه است. در تحلیل ...  بیشتر

5. روش عددی برای محاسبات درگ زیردریایی در شرایط مختلف
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 60-72

چکیده
  مقاومت کل ناشی از حرکت هرجسمی در آب دارای دو مولفه ویسکوز و فشاری می باشد که برای شناورهای سطحی و زیرسطحی ( در نزدیکی سطح آب ) این دومولفه باعنوان مقاومتهای ویسکوز و موج سازی شناخته می شوند.  با افزایش عمق برای شناورهای زیرسطحی اثر مقاومت موج سازی از بین خواهد رفت. در این مقاله تلاش بر این است که مقاومت کل موجود برای یک شناور زیرسطحی ...  بیشتر

6. بررسی دینامیک آب و پارامترهای فیزیکی در تنگه هرمز
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 72-83

چکیده
  در این تحقیق پارامترهای فیزیکی (دما- شوری- چگالی) و دینامیک آب در تنگه هرمز مورد مطالعه قرار گرفته اند. پارامترهای فیزیکی یک مرتبه در 29 نوامبر 2006 به وسیله CTD در شش ایستگاه (2 ترانسکت) از بندرعباس تا جزیره قشم و جزیره لارک اندازه گیری شدند . در این منطقه ، ترموکلاین و پیکنوکلاین مشاهده نگردید و پارامتر های فیزیکی نسبت به عمق تغییرات کمی ...  بیشتر

7. فلزات سنگین و اختلالات ناشی از آنها در آبزیان
دوره 13، شماره 50 ، تابستان 1388، صفحه 84-90

چکیده
  دخالت بی‌رویه انسان با هدف بهره‌گیری از طبیعت در حال گسترش است و نتیجه این پیشرفت در بهره‌برداری، اثرات زیان باری همراه دارد که بر محیط زیست به ویژه اکوسیستم‌های آبی وارد می‌شود. گروهی از آلاینده‌ها نظیر عناصر نیکل، وانادیوم و کبالت که به عنوان سه شاخص مهم آلودگی نفتی مطرح هستند، بر اثر فعالیت‌های استخراج درون آبی ...  بیشتر