1. تحلیل عددی یک جسم سه بعدی پلنینگ تخت و اثر اینترسپتور
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 1-9

چکیده
  اینترسپتور به عنوان یک وسیله جدید جهت تأمین تعادل و کنترل تریم شناورهای تندرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله به‌صورت عمودی نسبت به کف در پاشنه شناور نصب گردیده است و علیرغم اندازه کوچک، کارآمد و موثر می‌باشد. اثر آن روی توزیع فشار در کف شناور به گونه‌ای است که می‌تواند مرکز فشار را بر مرکز جرم منطبق نموده و تریم شناور ...  بیشتر

2. حساسیت زیست محیطی ناهمواری های ساحلی استان هرمزگان
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 10-20

چکیده
  مطالعه ناهمواری‌های ساحلی هرمزگان می‌تواند در تفکر یکپارچه در مدیریت نواحی ساحلی جهت برنامه‌ریزی سامانمند موثر باشد، همچنین به دلیل اهمیت و وسعت نوار ساحلی استان هرمزگان شناسایی ناهمواری‌های ساحلی موجود در آن لازم و ضروری است. با برنامه‌ریزی صحیح در مناطق ساحلی، می‌توان از زیان‌های وارده به منابع طبیعی جلوگیری کرد ...  بیشتر

3. اثر جریانات ناشی از باد بر تشکیل کانال‌های صوتی در خلیج‌فارس
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 21-31

چکیده
  در این مقاله از داده های گشت دریایی ROPME در تابستان 2001 برای ایستگاه های مختلف  همچنین از داده های مربوط به سرعت و جهت باد در چند ایستگاه  نواحی شمالی خلیج فارس در آگوست 2001 برای بررسی و تحقیق، استفاده شده است. تحلیل سرعت صوت و رسم بردارهای جریان ناشی از باد در نواحی شمالی خلیج فارس به وسیلة نرم افزار مطلب انجام شده است. با توجه به نمودارهای ...  بیشتر

4. مطالعه مروری ردیابی ریزش نفت با استفاده از مدل عددی طرح رانج کوتا مرتبه چهارم با دقت بالا و مقایسه آن با طرح اولر در حادثه ریزش نفت نیسوس آمورگوس در خلیج ونزوئلا
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 32-44

چکیده
  این مقاله، مدل عددی با دقت بالا را ارائه می دهد که مسیرهای لکة نفت را با استفاده از یک الگوریتم ردیابی ذره شبیه سازی کرده است و نیز با توجه به نتایج حاصل از حل های عددی و تحلیلی، برتری طرح رانج کوتا مرتبه چهارم (Fourth - Order Runge -Kutta)  به طرح اولر (Euler) را بررسی می کند. روش اولر   که معمولا" برای محاسبه ردیابی نفت به کار می رود، در اکثر اقیانوس ...  بیشتر

5. دورنمای کانتینریزاسیون درخاورمیانه و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 45-54

چکیده
  مهمترین هدف این مقاله ارزیابی نرخ و روند سرمایه گذاری در بنادر کانتینر خاورمیانه و نحوه عملکرد و رشد شرکت های حمل ونقل منطقه می باشد. این مقاله همچنین روند توسعه فعالیت های تدارکاتی جهت عملیات کانتینری در خاورمیانه را با روند جهانی پیش رو در سال های آتی مقایسه می کند. مقاله حاضر، سعی بر آن دارد که نقش موثر بنادر دریایی و شرکت های حمل ...  بیشتر

6. مدل‌سازی عددی امواج سطحی ناشی از اجسام شناور متحرک در آب کم عمق
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 55-64

چکیده
  هیدرودینامیک شناورها توسط پیچیدگی حضور سطح آزاد توصیف می‌گردد. جسمی که در نزدیکی سطح آزاد حرکت می‌نماید باعث اغتشاش در سطح افقی مایع و بوجود آمدن امواج می‌گردد. هدف اصلی از محاسبه پارامترهای امواج سطحی در نزدیکی کشتی‌ها، محاسبه مقاومت موج‌سازی و ضرایب هیدرودینامیکی می‌باشد.از آنجایی که با پیشروی شناور در آب عمیق، ذرات ...  بیشتر

7. بررسی پارامترهای مؤثر بر توزیع حرارت و تنشهای پسماند جوشکاری
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، صفحه 65-77

چکیده
  در این مقاله تأثیر برخی از پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد تنشهای پسماند در فرایند جوشکاری تا حد ممکن بررسی شده است و روشهایی نیز جهت کاهش تنشهای پسماند ارائه شده است. قابل ذکر است با دانستن این تأثیرات می توان مدل بهتری ارائه داد و یا مدل های ارائه داده شده مختلف را بهینه سازی کرد. در حالت کلی می توان بهینه سازی تنشهای پسماند در جوشکاری ...  بیشتر