1. کاربرد نانو فناوری در کاهش نیروی پسا و بهینه سازی عملکرد شناورهای دریایی با استفاده از نانواکسید روی
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 1-8

چکیده
  یکی از روش‌های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین ترین و کاربردی ترین روش ها نیز محسوب می‌شود به کارگیری نانو تکنولوژی در این زمینه می‌باشد. که تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی تولید ، چگونگی کاربری آن ، شناخت مکانیزم عملکرد ، عوامل موثر، همچنین نحوه استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای ...  بیشتر

2. تعیین ترتیب جوشکاری مناسب جهت کاهش پیچیدگی تیرک‌های جوشی در یک هاورکرافت
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 9-16

چکیده
  جوشکاری به عنوان یکی از مهمترین روش های ساخت در شناورها مطرح است. از طرفی در پروسه های جوشکاری, در حین گرم و سرد شدن, تنش ‌های حرارتی در فلز جوش و مناطق نزدیک به آن سبب به وجود آمدن نیروهای داخلی می‌شوند که عامل ایجاد خمش, کمانش و پیچش در قطعه است. به این تغییر و جابجائی پیچیدگی می‌گویند. برای حل مشکل پیچیدگی قطعات جوشکاری سه بحث ...  بیشتر

3. بررسی عملکرد مدل‌های توربولانسی رینولدز پایین LRN درپیش‌بینی فرآیندگذار از لایه‌ای به درهم
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 17-27

چکیده
  دراین مقاله عملکرد مدل های مختلف توربولانسی رینولدز پایین (LRN) برای پیش بینی موقعیت شروع فرایند گذار[1] در لایه های مرزی و همچنین پیش بینی طول ناحیه گذار مورد ارزیابی قرار گرفته است. با اعمال شرایط مختلف ورودی جریان و مطابق با داده های تجربی ارائه شده توسط یکی از مؤلفین و موسسه ERCOFTAC، معادلات جریان و معادلات چندین مدل توربولانسی LRNبرای ...  بیشتر

4. تحلیل تنش در ورق نیمه بینهایت تحت بارگذاری متمرکز
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 28-40

چکیده
  در روش پیشنهادی توسط بوزینسک جسم نیمه بینهایت از یک طرف (مانند سطح زمین) تحت اعمال بارگذاری متمرکز یا گسترده مورد تحلیل قرار می‏گیرد و دامنه اعتبار این روابط منوط به شرط نیمه بینهایت بودن جسم مورد تحلیل می‏باشد. در پروژه پیش‏رو با استفاده از دو روش بر هم‏نهی و تبدیل صورت اولیه تحت نگاشت همدیس، روش بوزینسک برای ورق نیمه‏بینهایت ...  بیشتر

5. حل معادلات لایه مرزی آرام به روش های توایتز- والز و تفاضل محدود
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 41-48

چکیده
  تاکنون محققان بسیاری روش های گوناگونی برای حل معادلات لایه مرزی ارائه نموده اند. این روش ها براساس روش های عددی یا روش های تحلیلی بوده است. در مطالعه حاضر، معادلات لایه مرزی به دو روش حل شده اند. ابتدا روش توایتز- والز و شکل انتگرالی معادلات لایه مرزی بیان گردیده است. سپس روش تفاضل محدود به صورت صریح بیان شده و معادلات لایه مرزی بر این ...  بیشتر

6. ارزیابی صنعت بسته بندی محصولات دریایی و ارائه راهکارمناسب برای توسعه آن
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 42-69

چکیده
  بسته بندی ، لباس کالاست و در طراحی آن  باید به دو جنبه هنری و فنی توجه شود ؛ منظور از جنبه هنری ، جنبه های زیبایی شناسی و گرافیکی بسته بندی و منظور از جنبه فنی،  مواد و مصالح بسته ها ، چاپ و تولید بسته بندی است . مشکل صنعت بسته بندی در بخش محصولات دریایی بیش از آنکه به فناوری ساخت بسته مربوط باشد به جنبه زیبایی شناسی ارتباط دارد؛ هم ...  بیشتر

7. بررسی کنترل فرآیند ساخت در کارخانجات کشتی سازی به کمک پایش پروفایل
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، صفحه 63-74

چکیده
  در کاربردهای متداول کنترل کیفیت آماری کیفیت یک فرآیند یا محصول بوسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ ویک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود این دسته از مسائل در قالب مفهومی به نام "پروفایل" مورد بررسی قرار می‌گیرند و جهت بررسی عملکرد فرآیند،  نیاز است پروفایلی که مشخصه کیفی فرآیند را توصیف می کند،  مورد توجه قرار داد. برای این منظور نیاز ...  بیشتر