1. مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

محمد واقفی؛ حسن باقری؛ محمد صافی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 1-12

چکیده
  امروزه همراه با رشد روبه افزایش میادین نفت و گاز و همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات و تکنولوژی فراساحلی وابسته به آن، نیاز به ارتباط و دسترسی هوایی به این قبیل تاسیسات نیز افزایش یافته است. هلیکوپتر ها با توجه به فضای محدود تاسیسات فراساحلی، نقلیه مناسبی برای تسریع در تردد و جابجایی کالا می باشند. هلیدک ها نیز بروی این تاسیسات به منزله ...  بیشتر

2. بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 13-22

چکیده
  ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شدة تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیة میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده ...  بیشتر

3. کنترل خوردگی در هواناو

علی یزدانی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 23-39

چکیده
  مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارات ناشی از خوردگی به ‌طریق اقتصادی و مطمئن می‌باشد. از آنجائیکه شرائط محیطی در صنایع مختلف متفاوت است، میزان خوردگی آلیاژها و سازه ها و روش‌های پیشگیری از آن‌ها نیز متفاوت است. در محیط های دریایی به دلیل وجود املاح و نمک های مختلف، ارگانیزم ها، میکروارگانیزم‌ها ...  بیشتر

4. مطالعه رفتار دینامیکی خط لوله دریایی دارای دهانه آزاد

امیر مقیسه؛ همایون ریاحی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 40-47

چکیده
  در این مطالعه خط لوله دارای دهانه آزاد که بر روی بستر ناهموار دریا قرار گرفته است مدل خواهد گردید. اطلاعات مورد استفاده در مدلسازی شرایط محیطی و داده‌های هواشناسی خلیج‌فارس خواهد بود. مطالعه رفتار دینامیکی لوله در دو مرحله که حاوی نفت و گاز باشد صورت خواهد گرفت و ارتعاش خط لوله در طول دهانه آزاد آن در دو راستای جریان و عمود بر آن ...  بیشتر

5. محاسبه الگوریتم طراحی بدنه شناورهای تندرو و بررسی رفتار دینامیکی یک مدل کاتاماران پروازی (سرشی)

مسعود ترابی آزاد؛ عبدالحسین نوروزی؛ محمد حسین صادقی؛ احمد فخرایی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 48-54

چکیده
  در این مقاله ابتدا به بررسی اعداد بدون بعد موثر در عملکرد هیدرودینامیکی شناورهای تندرو سرشی پرداخته می‌شود. سپس با بررسی روند طراحی و ساخت شناورهای تندرو، الگوریتم طراحی یک مدل شناور کوچک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در پایان با محاسبه مقاومت هیدرودینامیکی، ضریب لیفت بدنه، میزان آبخور، و محل مرکز فشار، پدیده لحظه شروع سرش، ...  بیشتر

6. اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت ROV

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ محمد احمدنژاد

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 52-66

چکیده
  در این مقاله اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت یک روبات زیر آّبی شرح داده شده است.ابتدا به بیان پارامترهای فیزیکی آب و نحوه اندازه گیری آنها در خلیج فارس وتاثیر آنها بر انتشار موج صوتی در داخل آب پرداخته ایم سپس یک روبات زیر آبی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص مدارهای فرستنده و گیرنده آن وتاثیر انتخاب نوع مدار ومیزان فرکانس ...  بیشتر

7. ظرفیت یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور بهبود شاخص های کیفیت توان با استفاده از الگوریتم PSO بهبود یافته

اسماعیل شریفی؛ محمد وریج کاظمی؛ شهریار تمندانی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، صفحه 67-75

چکیده
  استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید برق به علل متفاوتی از جمله کمبود منابع سوخت فسیلی، کاهش آلودگی محیط زیست، بهبود شاخص های کیفیت توان، کاهش تلفات خط و پایداری شبکه به سرعت رو به افزایش است. در سال های اخیر به علل فوق و همچنین عدم امکان انتقال انرژی برق از شبکه سراسری به کشتی ها و محدودیت حمل سوخت  در آنها ، استفاده  از انرژی ...  بیشتر