دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 1-87 
1. مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

صفحه 1-12

محمد واقفی؛ حسن باقری؛ محمد صافی


2. بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

صفحه 13-22

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


6. اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت ROV

صفحه 52-66

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ محمد احمدنژاد