1. مدل سازی جریانات جزرومدی در شمال غربی خلیج فارس

کامران لاری؛ وحید چگینی؛ زهرا کریمی

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 1-12

چکیده
  در این تحقیق یک مدل غیرخطی جهت مدل‌سازی جریان جزرومدی در آب کم‌عمق ارائه گردیده است. این مدلِ هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم‌عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. با استفاده از این مدل رابطه یِ پاشیدگیِ موج جزرومدی در منطقه و عددِ موج هر مؤلفه‌یِ جزرومدی و مقدار ...  بیشتر

2. انتخاب فرآیند مناسب جهت ساخت تیرهای بلند در شناورهای آلومینیومی

علی یزدانی؛ مهرزاد بهزادی

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 13-21

چکیده
  فاکتورهای طراحی مختلف از جمله، تعداد، پیچیدگی قطعه، ،جنس مواد، اندازه قطعه، ضخامت مقطع، دقت ابعادی، هزینه مواد خام، میزان ضایعات و ترتیب عملیات، در انتخاب فرآیندهای ساخت نقش تعیین کننده ای دارند. در ساخت تیرهای بلند یک شناور، روش های مختلفی از جمله جوشکاری و اکستروژن را می توان استفاده کرد. در این گزارش با توجه به فاکتورهای طراحی، ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر دمای بازپخت در گاف انرژی اکسید تیتانیوم مورد استفاده در حذف آلاینده‌های زیست محیطی ازآب دریا

کیخسرو خجیر؛ عباس بهجو

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 22-27

چکیده
  لایه های نازک تیتانیوم با روش تبخیر به وسیله باریکه الکترونی با ضخامت 70 نانومتر تهیه و سپس در دماهای مختلف  K 573-300 در حضور شار ثابت اکسیژن بازپخت شدند. نانو ساختار و جهت های  کریستالو گرافی با استفاده از آزمایش پراش پرتو-X تحلیل و خواص اپتیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. با بازپخت  نمونه ها نتایج حاصل ...  بیشتر

4. محاسبه مشخصه های هیدرودینامیکی بدنه شناور تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر

محمد توکلی دخرآبادی؛ عباس وفایی صفت؛ محمدسعید سیف

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 28-36

چکیده
  روش‌های گوناگونی جهت تعیین مشخصه‌های هیدرودینامیکی شناورهای تندرو حالت پروازی وجود دارد که یکی از آنها روش نیمه تجربی سویتسکی می باشد. در اکثر روش ها از جمله در روش نیمه تجربی سویتسکی، زاویه ددرایز ثابت فرض شده است و یا در صورت متغیر بودن در راستای طولی بدنه شناور، زاویه ددرایز مقطع عرضی واقع در مرکز گرانش بدنه شناور در محاسبه مشخصه‌ها ...  بیشتر

5. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)

جلال مفیدی؛ سید علی آزرم سا؛ امیر سیه سرانی سیه سرانی

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 37-47

چکیده
  روش هیدرودینامیک ذرات هموار به عنوان روش عددی مناسبی برای مدلسازی هیدرودینامیکی جریان های همراه با تغییر شکل های بزرگ شناخته شده است. این روش به دو صورت مورد توجه قرار گرفته است :روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر یاC-SPH  و روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر یاI-SPH . در این تحقیق ضمن معرفی روش عددی SPH و نحوه گسسته سازی معادلات ...  بیشتر

6. بررسی عددی تاثیر موقعیت تخلیه پساب صنعتی در انتشار آلودگی در خور موسی

محمدامین پناه خواهی؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ شروین کبیری

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 48-59

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدل رایانه ای NASIR[1] به مدلسازی رایانه ای انتشار پساب صنعتی از طریق حل عددی معادلات آب کم عمق در خور موسی که دارای انشعابات زیاد و توپوگرافی بستر نسبتاً پیچیده ای است، پرداخته شده است. پس از معرفی معادلات حاکم، توضیحاتی مختصر در مورد مدل عددی بکارگرفته، ارائه شده است و سپس جریانات جزر و مدی در خور موسی به عنوان ...  بیشتر

7. بررسی عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی

یداله اقدودچابکی؛ وحید گیل‌زرودی؛ محمد نقاش‌زادگان

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، صفحه 60-70

چکیده
  با توجه به بحران انرژی در سال های اخیر به ویژه در فصل تابستان و محدود بودن منابع سوختی و نیز آلایندگی آنها، انرژی خورشیدی یکی از منابعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به انرژی دریافتی قابل ملاحظه ی زمین از خورشید می توانیم با  بهره گیری مناسب از این انرژی در سیستم های تبرید، بار سرمایشی مورد نیاز خانه ها را در ...  بیشتر