1. مدل‌سازی عددی جریان آشفته درون حفره با استفاده از روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

محمد جواد کتابداری؛ حسن ساقی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 1-12

چکیده
  در این مقاله، مدل آشفتگی اسماگورینسکی تهیه و از آن جهت شبیه سازی عددی جریان درون حفره در حالت لایه ای و آشفته استفاده شد. در تحلیل جریان درون حفره، شبکه های متمرکز و جابجا شده مورد استفاده قرار گرفته و توزیع سرعت افقی و عمودی در مرکز حفره برای رینولدزهای مختلف تعیین و با نتایج جیا[1] مقایسه شد.  نتایج به دست آمده نشان داد، مدل تهیه شده ...  بیشتر

2. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 13-22

چکیده
  سامانه‌های اطلاعات زمین مکانی (GIS[1]) بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه‌های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR[2]) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر نانوفناوری در افزایش استحکام و کاهش خوردگی بدنه شناورهای دریایی

محمد افتاری؛ منوچهر راد

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 23-28

چکیده
  فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف صنایع دریایی کاربردهای ارزنده‌ای دارد که می‌تواند صنایع دریایی کشور را با تحول عظیمی روبه‌رو کند. با توجه به توسعه روز افزون علم نانو و کاربرد های بسیار گسترده نانو تکنولوژی در صنعت، خصوصا صنایع دریایی در این مقاله به معرفی و شناخت تاثیر نانو فناوری در افزایش استحکام و کاهش خوردگی بدنه در شناورهای ...  بیشتر

4. بررسی مدل نفوذپذیری فیلیپ با استفاده از نتایج آزمایش استوانه مضاعف در حوضه آبریز مند (شهرستان دشتی – استان بوشهر)

محمد واقفی؛ مالک موحدزاده

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 29-37

چکیده
  پارامترهای مختلفی از جمله جنس خاک، لایه های خاک، ساختمان و بافت خاک، شیب زمین، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه و ... در میزان نفوذپذیری خاک یک منطقه دخالت دارند. هر حوضه آبریز و ساحل هر رودخانه بر اساس اقلیم خاص خود پارامترهای منحصر به خودی دارد. در این تحقیق سواحل یکی از رودخانه دائمی استان بوشهر(رودخانه مند – شهرستان دشتی) طی شبکه بندی خاصی ...  بیشتر

5. بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور؛ مجید یوسفی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 38-47

چکیده
  محیط کسب و کار در سازمان‌های دریایی مبتنی بر دانش است. دارائی‌های ناملموس سازمان‌های دریایی از قبیل دانش و شایستگی‌های افراد، نوآوری و سرمایه‌های فکری سازمان‌های دریایی‌ را باید شناسایی و مدیریت کرد. شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن در سازمان های دریایی موجب حفظ گنجینه‌های علمی و تولید دانش جدید در ...  بیشتر

6. کنترل خوردگی در قایق های پرنده

علی یزدانی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 48-65

چکیده
  اهمیت بحث خوردگی در قایق های پرنده از شناورها و هواپیماها بیشتر است. در شناورها با انتخاب آلیاژهای دریائی آلومینیوم، که مهمترین راهکار در کاهش مشکلات خوردگی است، تا حدود زیادی می توان مشکلات خوردگی آن ها را مرتفع کرد، از طرف دیگر هواپیماها نیز به دلیل محیط عملیاتی ایمن تر نسبت به آب دریا، از نظر خوردگی مشکلات کمتری دارند. در قایق های ...  بیشتر

7. بررسی تأثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ رضا هرسیج ثانی؛ محمد احمدنژاد

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، صفحه 66-74

چکیده
  بررسی نوسانات آب دریای خزربه عنوان بزرگترین دریاچه‌ی جهان برای کشورهای همسایه ی آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.دراین مقاله مطالعه ی جامعی در خصوص تأثیر عوامل مؤثرهواشناسی برتغییرات تراز دریا در ایستگاههای ارتفاع سنجی سواحل شرقی  استان مازندران انجام شده است. داده های میدانی ارتفاع سنجی پس از بررسی صحت سنجی ،بصورت ماهانه ...  بیشتر