1. مدلسازی یک شناور پروازی با استفاده از نرمافزار CFX
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 1-8

چکیده
  مدلسازی یک شناور پروازی با استفاده از نرمافزار CFX     سعیده السادات میرجلیلی1، خشایار نامدار2   smirjalily@aut.ac.ir   1- کارشناس مهندسی کشتی سازی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2- کارشناس مهندسی کشتی سازی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف     امروزه استفاده ...  بیشتر

2. محاسبات به آب‌اندازی کشتی
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 9-20

چکیده
  محاسبات به آب‌اندازی کشتی     سجاد اردشیری1 ، عماد طالبی2   sajjad_ardeshiri@yahoo.com   1- کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر       از مسائلی که پس از طراحی و ساخت شناور و حتی قبل از آن در شرکت‌های کشتی سازی مورد توجه قرار می‌گیرد، مراحل ...  بیشتر

3. بهره گیری از قوانین طراحی شناورهای تجاری در طراحی شناورهای نظامی
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 21-25

چکیده
  بهره گیری از قوانین طراحی شناورهای تجاری در طراحی شناورهای نظامی     حمید معیری1   sirhamid48@yahoo.com   1- کارشناس ارشد مهندسی دریا، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفائی نداجا- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریائی امام خمینی(ره)       طراحی شناورهای نظامی، بنا بر نیاز، از فلسفه و دیدگاه متفاوتی نسبت به طراحی شناورهای تجاری برخوردار ...  بیشتر

4. تابع پاسخ فرکانسی از بدنه یک زیر دریایی
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 26-36

چکیده
  تابع پاسخ فرکانسی از بدنه یک زیر‌دریایی   هادی خلیل نژاد1، محمدرضا آشوری2، احسان جمشیدی3، محمد کوکبی4   khalilnezhad.hadi.a@gmail.com   1 - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) 2-  دکترای مهندسی مکانیک - دانشیار دانشگاه سمنان 3-  دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک -  طراحی کاربردی ...  بیشتر

5. طراحی بهینه پوسته تقویت‌شده استوانه‌ای تحت فشار خارجی با استفاده از قوانین موسسه رده‌بندیGL
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 37-43

چکیده
  طراحی بهینه پوسته تقویت‌شده استوانه‌ای تحت فشار خارجی با استفاده از قوانین موسسه رده‌بندیGL     فتانه مرشدسلوک1 ، فهیمه مرشدسلوک2   fmorshed@aut.ac.ir     1- دانشجوی دکتری مهندسی دریا، کارشناس طراحی مؤسسه فرنور پارس مهر 2- کارشناس مهندسی راه آهن (بهره‌برداری)، مؤسسه فرنور پارس مهر     در طراحی بدنه سخت زیردریایی ...  بیشتر

6. بررسی شناورهای مدرن نظامی و انتخاب بدنه بهینه در ناوگان دریایی آینده
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 44-54

چکیده
    حبیب الله سیاری1، کریم اکبری وکیل آبادی2   akbari.karim@gmail.com   1- استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 2- دانشجوی دکتری مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه دریایی امام خمینی(ره)     چکیده امروزه در دنیا بر روی شناوهای مدرن نظامی بر اساس الزامات پایداری، هیدرودینامیکی، سطح مقطع راداری و سامانه ...  بیشتر

7. بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، صفحه 55-66

چکیده
  بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران     پرویز پیری1، محمدرضا کناری2، نوید انصاری‌ارده3، شهروز توبره‌ریزی4     parvizpiry@yahoo.com     1- دکتری حسابداری، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه 2- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 3- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه ...  بیشتر