1. طراحی و تحلیل جاذب فراماده برای کاهش سطح مقطع راداری

محمدرضا سهیلی فر؛ رمضانعلی صادق زاده

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 1-1

چکیده
  فرامواد با ضریب شکست منفی، در طبیعت وجود ندارند و در برابر امواج الکترومغناطیسی خاصیت غیر معمول از خود نشان می دهند. این مواد در سال های اخیر به خاطر ویژگی های خاصی که دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  فرامواد کاربرد های مختلفی دارند. یکی از کاربردهای مهم آن ساخت جاذب امواج الکترو مغناطیسی برای کاهش سطح مقطع راداری در فرکانس ...  بیشتر

2. آنالیز عددی کمانش کلی خطوط لوله دریایی بر روی بستر صلب و بررسی تاثیر برخی پارامترها بر کمانش جانبی

مرجان کشاورز؛ محمد واقفی؛ علیرضا فیوض

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 2-2

چکیده
  خطوط لوله یکی از وسایل اصلی حمل و نقل دریایی نفت و گاز در بسیاری از مناطق جهان می باشند. هیدروکربن ها بایستی در فشار و درجه حرارت بالا به منظور حفظ سیالیت و جلوگیری از انجماد منتقل شوند.کمانش کلی خط لوله که کمانش تیر نامیده می شود، شبیه به کمانش اویلری یک ستون لاغر است که در آن خط لوله تحت جابه جایی بزرگ در جهت عمودی یا جانبی می باشد.در ...  بیشتر

3. بررسی اثر دما و زمان اکسیداسیون روی رفتار خوردگی فولاد AISI 1045 نیتراسیون پلاسمایی شده برای کاربردهای دریایی

مهدی میرجانی

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 3-3

چکیده
  در این تحقیق تاثیر دما و زمان فرایند اکسیداسیون روی رفتار خوردگی فولاد AISI 1045 نیتراسیون پلاسمایی شده مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه های نیتراسیون پلاسمایی شده در زمان های 30 و 60 دقیقه اکسیداسیون شدند. سپس نمونه های عملیات شده بوسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی، پراش پرتو ایکس، آزمون زبری سنجی و آزمون پلاریزاسیون مورد بررسی قرار ...  بیشتر

4. بررسی تغییرات طیف عبوری،تلفاتی و بازتابی امواج الکترومغناطیسی راداری توسط فیلم نازک نانو ذرات فلزی نقره

سید علی حسینی مرادی؛ حسن رنجبر عسکری؛ مجتبی رحیمی

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 4-4

چکیده
  در این تحقیق طیف جذبی و بازتابی و عبوری از نانوکامپوزیت های فیلم نازک نقره که روی سطح خارجی زیر دریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها وغیره لایه نشانی شده است، اندازه گیری می‌شود تا بتوان‌ آن‌ها را از دید رادارهای دیگر خارج نمود. با توجه به این‌که بیشتر رادارها در باندx  و k رفتار می‌کنند. در این مقاله بیشتر روی این باندها ...  بیشتر

5. پتانسیل سیانوباکتری دریایی Oscillatoria sp. ISC104 در تجزیه زیستی نفت خام

فریبا امیر لطیفی؛ ندا سلطانی؛ سارا سعادتمند؛ شادمان شکروی؛ مهروز دزفولیان؛ مهدی بولفیون؛ فاطمه نظری

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 5-5

چکیده
  نفت یک فرآورده سمی برای سیستم‌های بیولوژیک است و یکی از آلوده کننده‌های اصلی محیط زیست محسوب می‌شود. عده‌ای از سیانوباکتری‌های دریایی قادر به تجزیه و تخریب زیستی ترکیبات نفتی هستند. این سیانوباکتری‌ها جزئی از میکروفلور طبیعی آبهای آلوده به نفت در ایران می‌باشند. در این بررسی اثر نفت خام بر پاسخ‌های فیزیولوژیک براساس ...  بیشتر

6. بررسی تاثیر پایداری لایه سطحی بر رشد امواج در نواحی شمالی خلیج فارس با استفاده از مدل WAVEWATCH III

سودابه متقی طارمسری؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 6-6

چکیده
  در این مطالعه به بررسی رشد امواج در حالتهای مختلف لایه سطحی با استفاده از داده باد ECMWF در نواحی شمالی خلیج فارس طی دو ماه ژانویه و جولای سال 2009 با کمک مدل WAVEWATCH III پرداخته ایم. پارامتر مورد نظر جهت تعیین میزان رشد موج، ارتفاع موج شاخص HS بر حسب متر در نظر گرفته شده است. نتیجه مدلسازی حاکی از آن است که ارتفاع موج شاخص در دو ماه مورد نظر و در ...  بیشتر

7. مدل تحلیلی پدیده اسلاشینگ درمخازن مکعب شکل

صیاد بریری؛ محمد جواد کتابداری

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، صفحه 7-7

چکیده
  اسلاشینگ یکی از پدیده‌های متداول در مخازن حاوی سوخت یا مایع دارای سطح آزاد است. وجود اسلاشینگ در مخازن نیمه‌پر شناورها ممکن است به ناپایداری استاتیکییا دینامیکی شناور منجر شود. در این مقاله یک مدل ریاضی برای شبیه‌سازی پدیده اسلاشینگ ارائه شده و شکل مودهای اصلی حرکت سطح آزاد سیال در مخازن مکعب شکل مدل‌سازی و بررسی شده است. معادلات ...  بیشتر