1. شبیه سازی امواج سونامی به روش عددی و بررسی اثرات شیب بستر و عرض ناحیه ساحلی بر ارتفاع این امواج

محمد جواد کتابداری؛ مینوفر منصف

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده امواج سونامی هر ساله در نقاط مختلف دریاها و اقیانوس های جهان بوقوع می پیوندند. این امواج با سرعت بسیار زیاد در جهات مختلف منتشر گردیده و در صورت رسیدن به ساحل خسارات جبران ناپذیری را براین مناطق و سازه ها و تاسیسات واقع در آنها وارد می سازند. لذا درک این پدیده پیچیده و پیشبینی رفتار آن می تواند باعث کاهش خسارات وارده گردد. در تحقیق ...  بیشتر

2. بررسی پایداری ایستایی و انتشار دوگانه در دریای عمان (خروجی تنگه ی هرمز)

محمدرضا خلیل آبادی؛ محمد اکبری نسب

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 11-19

چکیده
  در این پژوهش در نقطه ای از دریای عمان به مختصات جغرافیایی عرض 25 درجه ی شمالی و طول 57 درجه ی شرقی و به عمق 600 متر با استفاده از داده های اندازه گیری شده ی دما و شوری در فصول مختلف، پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ی دما و شوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی پایداری ایستایی و همچنین رخداد یا عدم رخداد انتشار دوگانه ی دما و شوری و نیز ...  بیشتر

مهندسی برق
3. مدولاسیون پهنای پالس سینوسی و بردار فضایی در اینورترهای قدرت

محمد علیزاده؛ مجید آقابابایی؛ احسان ابراهیمی

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 20-30

چکیده
  در سال‌های اخیر از اینورتر برای کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. به منظور کلیدزنی ادوات نیمه‌هادی به‌کار رفته در اینورترهای قدرت از روش‌های گوناگونی از جمله مدولاسیون پهنای پالس استفاده می‌شود. تکنیک‌های مختلفی برای مدولاسیون پهنای پالس وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا تکنیک‌های مدولاسیون ...  بیشتر

مهندسی دریایی
4. تحلیل دینامیک سیالاتی محاسبات بارسرمایشی در شناورهای تندرو

علی کاشفی نیا؛ سیدمحمود خردمند

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 29-39

چکیده
  از عوامل تاثیرگذار در نگهداری از سیستم های دفـاعی، تجهیزات ناوبری و کمک ناوبـری و فراهم آوردن شـرایط محیطی ایده آل جهت افزایش توان و کارایی پرسنل، انتخاب صحیح یک سیستم تهویه مطبوع در شناورهای تندرو می‌باشد. با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و متفاوت بودن این شرایط در نقاط مختلف منطقه‌ای و عدم توجه به این مساله در هنگام طراحی و تعیین ...  بیشتر

مهندسی دریایی
5. مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

محمد واقفی؛ حامد خیری؛ حسن باقری

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 42-54

چکیده
  امروزه با افزایش ظرفیت و ابعاد کشتی ها و همچنین لزوم پهلوگیری شناورهای با رده های بالا در بنادر، نیاز به سیستم های ضربه گیر با ظرفیت جذب انرژی مناسب به طرز چشمگیری در اسکله های بنادر مشاهده می گردد. عملکرد اصلی فندر ها ( ضربه گیر ها) آنست که در حین فرآیند پهلوگیری از بروز صدمه و خسارت به کشتی و اسکله جلوگیری بعمل آورد. بار وارده از ناحیه ...  بیشتر

6. مروری بر داده های خطا و عوامل ایجاد آنها در داده های حاصل از کمی سازی تغییرات خط ساحلی

کیومرث محمودی؛ عباس مرادی؛ مصباح سایبانی

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1393، صفحه 53-62

چکیده
  داده های حاصل از کمی سازی تغییرات خط ساحلی در طی زمان، به عنوان مبنای بسیاری از برنامه های مدیریت یکپارچه منطق ساحلی به شمار می آیند. جهت حصول نتایج مطلوب از این داده ها، آنها باید نماینده واقعی مشاهدات بوده و غیر واقع یا اشتباه نباشند. عوامل متعددی ممکن است در داده های تغییرات خط ساحلی سبب بروز داده مشکوک به خطا شوند. در این تحقیق به ...  بیشتر