دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 1-60 

کوتاه

2. تحلیل پارامتر‌های آب دریای خزر در منطقه نوشهر

صفحه 14-25

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی‌فر