دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، زمستان 1395، صفحه 1-69 
3. تحلیل جریان سیال حول اجسام استوانه ای

صفحه 25-35

سبحان صفوی منش؛ سعید خردمند؛ مجتبی دهقان منشادی


5. طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم جهت کاربرد در زیردریایی بدون سرنشین

صفحه 44-50

محمدجواد سلیمانی کشایه؛ علی گودرزی املشی؛ رضا مرادپور؛ محمد علیزاده


6. ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با رویکرد ترکیبی DEA-AP

صفحه 51-61

آزیتا حاجی زاده؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ همایون یوسفی؛ مصطفی زارع دوست