نویسنده = فردوسی حسین­ آبادی، امید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌سازه شناور تندرو آلومینیومی تک بدنه با کمک نرم‌افزار اجزای محدود

دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1

امید فردوسی حسین­ آبادی؛ محمدرضا خدمتی