نویسنده = ناظریان، وحدت
تعداد مقالات: 1
1. کنترل و همزمان سازی رفتار آشوبی ژیروسکوب با دو درجه آزادی به روش کنترل مد لغزشی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 26-32

جمال قاسمی؛ وحدت ناظریان؛ خدیجه آقاجانی