نویسنده = ذاکردوست، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی پروانه شناور سطحی رزمی برای کمینه نمودن مصرف سوخت

دوره 19، شماره 76، زمستان 1394، صفحه 1-9

حسن قاسمی؛ حسن ذاکردوست