نویسنده = وفایی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم کنترلی جهت بهبود عملکرد جرثقیل های دروازه ای

دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 40-52

محمدرضا وفایی؛ مجید یوسفی