نویسنده = یزدان دوست، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 11-20

روزبه پناهی؛ مهرداد یزدان دوست