نویسنده = عبداللهی، مسعود
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عمل‌کرد فیلتر دو بعدی با پاسخ فرکانسی بی‌نهایت در شکل‌دهی رقمی پرتو

دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 58-66

مجید آقابابایی؛ مسعود عبداللهی