نویسنده = واقفی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد واقفی؛ حسن باقری؛ محمد صافی