نویسنده = آزرم سا، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)

دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 37-47

جلال مفیدی؛ سید علی آزرم سا؛ امیر سیه سرانی سیه سرانی