نویسنده = عالی پور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 38-47

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور؛ مجید یوسفی