نویسنده = سیه سرانی، امیر سیه سرانی
تعداد مقالات: 2
1. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 13-22

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی


2. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)

دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 37-47

جلال مفیدی؛ سید علی آزرم سا؛ امیر سیه سرانی سیه سرانی