نویسنده = هرسیج ثانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 66-74

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ رضا هرسیج ثانی؛ محمد احمدنژاد