نویسنده = جعفری تهرانی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. فن‌آوری و دستاوردهای حاصله در حوزه‌ی دریا

دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 68-75

پیمان جعفری تهرانی