نویسنده = عالی بخت، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی میدانی امواج ساحلی شهرستان نور در حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 61-67

حسین مروتی؛ بهروز عالی بخت