نویسنده = محسنی آراسته، افشین
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه هدایت الکتریکی آبهای خلیج فارس

دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 31-40

افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد


2. اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت ROV

دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 52-66

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ محمد احمدنژاد