نویسنده = ابراهیمی لاله، رامین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک روند محاسباتی و تحلیلی بر پارامترهای موثر بر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه ناوها

دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود سالاری؛ صفا خزایی؛ رامین ابراهیمی لاله