نویسنده = سالاری، محمود
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مقدماتی و تحلیل cfd یک تونل کاویتاسیون صنعتی سرعت بالا

دوره 20، شماره 80، زمستان 1395، صفحه 15-24

محمود سالاری؛ امین روا


3. ارائه یک روند محاسباتی و تحلیلی بر پارامترهای موثر بر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه ناوها

دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود سالاری؛ صفا خزایی؛ رامین ابراهیمی لاله