نویسنده = جان نثار، محمد رسول
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی و ظرفیت ساحل و بندر نوشهر در تولید انرژی با استفاده از روش های تجدید پذیر

دوره 23، شماره 90، تابستان 1398، صفحه 24-34

رضا مرادپور؛ محمد رسول جان نثار؛ سهراب مجدفر