نویسنده = حقیقی راد، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأمین کنندگان مواداولیه مصرفی در صنایع دریایی با در نظر گرفتن عوامل پایداری با استفاده از FQFD

دوره 23، شماره 91، پاییز 1398، صفحه 24-32

آیدا سهیلی فر؛ سید امیر رضا ابطحی؛ فرزاد حقیقی راد