نویسنده = رهی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه وقوع شکست خوردگی در رایزرهای دریایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1398، صفحه 1-8

عباس رهی؛ امیر مقیسه