نویسنده = صادق، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه در انتخاب رسانه‌های ارتباطی تأمین‌کنندگان صنایع دریایی

دوره 23، شماره 89، بهار 1398، صفحه 64-76

علیرضا محمدی؛ ابوالفضل دانایی؛ محمدرضا طالعی پور؛ سهراب صادق