نویسنده = موسوی میرکلایی، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تقریب پارامترهای آماری کلاتر سونار فعال توسط پهنای پرتو مؤثر آرایه

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 11-22

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ فلاح محمد زاده


2. دسته‌بندی اهداف سوناری با استفاده از روش OMKC

دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 25-35

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ حسین حردانی