نویسنده = زارع نژاد اشکذری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 46-58

مرتضی اسمعیل نژاد؛ عباس زارع نژاد اشکذری