نویسنده = ط راح، آرمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شبیه سازی کانورتر SEPIC با آلمان های نیمه هادی در سیستم رانش الکتریکی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 61-86

عبدالرضا توکلی؛ رضا مرادپور؛ آرمان ط راح؛ حسن محمدی