نویسنده = اکبری، مائده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه لاسم در شهرستان آمل

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 77-91

آزیتا بهبهانی؛ مائده اکبری؛ شهرزاد خرم نژادیان