نویسنده = گودرزی املشی، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم جهت کاربرد در زیردریایی بدون سرنشین

دوره 20، شماره 80، زمستان 1395، صفحه 44-50

محمدجواد سلیمانی کشایه؛ علی گودرزی املشی؛ رضا مرادپور؛ محمد علیزاده