نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌های مختلف محاسبه دریامانی شناورهای تریماران جابجایی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 28-38

امین ناظمیان؛ علی ملکی؛ علی احمدی