نویسنده = میرشکاری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مطالبات ممتاز در حقوق دریایی و روش حل تزاحم آنها

دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 12-23

عباس میرشکاری؛ مینا خانجانی؛ نسترن محمدی