نویسنده = مکارمی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر-تهران

دوره 21، شماره 82، تابستان 1396، صفحه 62-73

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ کیوان عباسی