نویسنده = قربانی نژاد، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. افزایش بهره آنتن شکافی موجبری با استفاده از سطوح انتخاب گر فرکانس

دوره 20، شماره 78، تابستان 1395، صفحه 75-78

رسول فاخته بلسی؛ حبیب قربانی نژاد