نویسنده = درویشی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آئروموناس هیدروفیلا در آب استخرهای پرورش ماهی شهرستان تنکابن

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 65-72

نیما ارزانی؛ حمید درویشی؛ قاسم شریفیان توتکله؛ ارسلان ربیع پور